Φωτογραφίες από το Παρεκκλήσι Αγίου Νεκταρίου στον ιερό Ναό υψώσεως Τιμίου Σταυρού Κυψέλης

Φωτογραφίες από το Παρεκκλήσι Αγίου Νεκταρίου στον ιερό Ναό υψώσεως Τιμίου Σταυρού Κυψέλης

Τις φωτογραφίες της σελίδας αυτής μας έστειλε ο Παναγιώτης Μητρόπουλος, τον οποίο και ευχαριστούμε πολύ!

Είναι φωτογραφίες από το παρεκκλήσι του Αγίου Νεκταρίου, στον ιερό Ναό υψώσεως Τιμίου Σταυρού, στην Κυψέλη.


Φωτογραφίες από το Παρεκκλήσι Αγίου Νεκταρίου στον ιερό Ναό υψώσεως Τιμίου Σταυρού Κυψέλης


Φωτογραφίες από το Παρεκκλήσι Αγίου Νεκταρίου στον ιερό Ναό υψώσεως Τιμίου Σταυρού Κυψέλης


Φωτογραφίες από το Παρεκκλήσι Αγίου Νεκταρίου στον ιερό Ναό υψώσεως Τιμίου Σταυρού Κυψέλης


Φωτογραφίες από το Παρεκκλήσι Αγίου Νεκταρίου στον ιερό Ναό υψώσεως Τιμίου Σταυρού Κυψέλης


Φωτογραφίες από το Παρεκκλήσι Αγίου Νεκταρίου στον ιερό Ναό υψώσεως Τιμίου Σταυρού Κυψέλης


Φωτογραφίες από το Παρεκκλήσι Αγίου Νεκταρίου στον ιερό Ναό υψώσεως Τιμίου Σταυρού Κυψέλης


Φωτογραφίες από το Παρεκκλήσι Αγίου Νεκταρίου στον ιερό Ναό υψώσεως Τιμίου Σταυρού Κυψέλης


Φωτογραφίες από το Παρεκκλήσι Αγίου Νεκταρίου στον ιερό Ναό υψώσεως Τιμίου Σταυρού Κυψέλης


Φωτογραφίες από το Παρεκκλήσι Αγίου Νεκταρίου στον ιερό Ναό υψώσεως Τιμίου Σταυρού Κυψέλης


Φωτογραφίες από το Παρεκκλήσι Αγίου Νεκταρίου στον ιερό Ναό υψώσεως Τιμίου Σταυρού Κυψέλης


Φωτογραφίες από το Παρεκκλήσι Αγίου Νεκταρίου στον ιερό Ναό υψώσεως Τιμίου Σταυρού Κυψέλης


Φωτογραφίες από το Παρεκκλήσι Αγίου Νεκταρίου στον ιερό Ναό υψώσεως Τιμίου Σταυρού Κυψέλης


Φωτογραφίες από το Παρεκκλήσι Αγίου Νεκταρίου στον ιερό Ναό υψώσεως Τιμίου Σταυρού Κυψέλης


Φωτογραφίες από το Παρεκκλήσι Αγίου Νεκταρίου στον ιερό Ναό υψώσεως Τιμίου Σταυρού Κυψέλης