Αγνή Παρθένε Δέσποινα

Παναγία

Αγνή Παρθένε Δέσποινα

Ποίημα του εν Αγίοις Πατρός ημών ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ του Θαυματουργού, Επισκόπου Πενταπόλεως-Αιγύπτου, του εν Αιγίνει.

01 – Αγνή Παρθένε Δέσποινα, Άχραντε Θεοτόκε. Χαίρε Νύμφη Ανύμφευτε!
02 – Παρθένε Μήτηρ Άνασσα, πανένδοξε τε πόκε. Χαίρε Νύμφη Ανύμφευτε!
03 – Υψηλοτέρα ουρανών, ακτίνων λαμπροτέρα. Χαίρε Νύμφη Ανύμφευτε!
04 – Χαρά παρθενικών χορών, Αγγέλων υπερτέρα. Χαίρε Νύμφη Ανύμφευτε!
05 – Εκλαμπροτέρα ουρανών, φωτός καθαρωτέρα. Χαίρε Νύμφη Ανύμφευτε!
06 – Των ουρανίων στρατιών, πασών αγιωτέρα. Χαίρε Νύμφη Ανύμφευτε!
07 – Μαρία Αειπάρθενε, κόσμου παντός Κυρία. Χαίρε Νύμφη Ανύμφευτε!
08 – Άχραντε Νύμφη πάναγνε, Δέσποινα Παναγία. Χαίρε Νύμφη Ανύμφευτε!
09 – Μαρία Νύμφη Άνασσα, χαράς ημών αιτία. Χαίρε Νύμφη Ανύμφευτε!
10 – Κόρη σεμνή Βασίλισσα, Μήτηρ υπεραγία. Χαίρε Νύμφη Ανύμφευτε!
11 – Τιμιώτερα Χερουβείμ, υπερενδοξοτέρα. Χαίρε Νύμφη Ανύμφευτε!
12 – Των ασωμάτων Σεραφείμ, των Θρόνων υπερτέρα. Χαίρε Νύμφη Ανύμφευτε!
13 – Χαίρε το άσμα Χερουβείμ, χαίρε ύμνος Αγγέλων. Χαίρε Νύμφη Ανύμφευτε!
14 – Χαίρε ωδή των Σεραφείμ, χαρά των Αρχαγγέλων. Χαίρε Νύμφη Ανύμφευτε!
15 – Χαίρε ειρήνη και χαρά, λιμήν της σωτηρίας. Χαίρε Νύμφη Ανύμφευτε!
16 – Παστάς του Λόγου ιερά, άνθος της αφθασίας. Χαίρε Νύμφη Ανύμφευτε!
17 – Χαίρε Παράδεισε τρυφής, ζωής τε αιωνίας. Χαίρε Νύμφη Ανύμφευτε!
18 – Χαίρε το ξύλον της ζωής, πηγή αθανασίας. Χαίρε Νύμφη Ανύμφευτε!
19 – Σε ικετεύω Δέσποινα, Σε νυν επικαλούμαι. Χαίρε Νύμφη Ανύμφευτε!
20 – Σε δυσωπώ Παντάνασσα, Σην χάριν εξαιτούμαι. Χαίρε Νύμφη Ανύμφευτε!
21 – Κορή σεμνή και άσπιλε, Δέσποινα Παναγία. Χαίρε Νύμφη Ανύμφευτε!
22 – Θερμώς επικαλούμαι Σε, ναέ ηγιασμένε. Χαίρε Νύμφη Ανύμφευτε!
23 – Αντιλαβού μου ρύσαι με, από τού πολεμίου. Χαίρε Νύμφη Ανύμφευτε!
24 – Και κληρονόμον δείξον με, ζωής της αιωνίου. Χαίρε Νύμφη Ανύμφευτε!

… … … … … … …

Το ποίημα που ακολουθεί (από το στοίχο 25 μέχρι και το στοίχο 48) είναι εμπνευσμένο από το ευλογημένο -ως άνω- έργο του Αγίου ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ, και αποτελεί ύμνο λατρείας και μετανοίας, έργο του αμαρτωλού Κωνσταντίνου εκ Καππαδοκίας, εις μνήμην των γονέων αυτού Παρασκευά και Ελένης, και εις ευχαριστίαν προς την Κυρίαν Θεοτόκον και τον Άγιον Νεκτάριον, δια την σωτηρίαν του από τον καρκίνον στο πάγκρεας.

25 – Αγνή Παρθένε Δέσποινα, σκέπη όλου του κόσμου. Χαίρε Νύμφη Ανύμφευτε!
26 – Επίβλεψε τον δούλον σου, και την ειρήνην δώσ’ μου. Χαίρε Νύμφη Ανύμφευτε!
27 – Πηγάζει η καρδούλα μου, λατρεία προς Εσένα. Χαίρε Νύμφη Ανύμφευτε!
28 -Για Σένα που εγέννησες, τον Κορυφαίον Ένα. Χαίρε Νύμφη Ανύμφευτε!
29 – Ολόκληρο το είναι μου, στοργή από Σε γυρεύει. Χαίρε Νύμφη Ανύμφευτε!
30 – Και η ψυχή μου λαχταρά, πιστώς να Σε λατρεύει. Χαίρε Νύμφη Ανύμφευτε!
31 – Συγχώρηση Παρθένε μου, ο δούλος σου ζητάω. Χαίρε Νύμφη Ανύμφευτε!
32 – Και Βασιλείαν Ουρανών, εκ βάθους λαχταράω. Χαίρε Νύμφη Ανύμφευτε!
33 – Συ είσαι η Βασίλισσα, χορών των Ουρανίων. Χαίρε Νύμφη Ανύμφευτε!
34 – Κι’ ευλογημένη Πάροχος, δώρων επουρανίων. Χαίρε Νύμφη Ανύμφευτε!
35 – Ουράνια Μητέρα μου, στοργή γλυκειά του κόσμου. Χαίρε Νύμφη Ανύμφευτε!
36 – Σε ικετεύω Δέσποινα, την ευλογίαν δώσ’ μου. Χαίρε Νύμφη Ανύμφευτε!
37 – Χαρά δώσε στο σπίτι μου, και Θεία ευλογία. Χαίρε Νύμφη Ανύμφευτε!
38 – Φύλαγε τα παιδάκια μου, από την αμαρτία. Χαίρε Νύμφη Ανύμφευτε!
39 – Κι’ όλη τη γή απ’ το κακό, γλυκειά μου Παναγία. Χαίρε Νύμφη Ανύμφευτε!
40 – Σε μένα δώσ’ υπόμονη, του σεβασμού τη χάρη. Χαίρε Νύμφη Ανύμφευτε!
41 – Εσύ ‘σαι η ελπίδα μου, της Πίστης μου Καμάρι. Χαίρε Νύμφη Ανύμφευτε!
42 – Συγχώρηση Θεόνυμφε, με δάκρυα σου ζητάω. Χαίρε Νύμφη Ανύμφευτε!
43 – Την προσευχή μου να δεχτείς, θερμώς παρακαλάω. Χαίρε Νύμφη Ανύμφευτε!
44 – Ευχαριστώ Σε Δέσποινα, Άχραντε Παναγία. Χαίρε Νύμφη Ανύμφευτε!
45 – Συ ‘σαι Μητέρα του Χριστού, προς Κύριον πρεσβεία. Χαίρε Νύμφη Ανύμφευτε!
46 – Των πονεμένων η ελπίς, όλων παρηγορία. Χαίρε Νύμφη Ανύμφευτε!
47 – Και των Αγγέλων η χαρά, ουράνια υμνωδία. Χαίρε Νύμφη Ανύμφευτε!
48 – Δοξάζω Σε Παντάνασσα, Θεόνυμφε Μαρία. Χαίρε Νύμφη Ανύμφευτε!

Το ποίημα Αγνή Παρθένε Δέσποινα, μας έστειλε ο κ. Κωνσταντίνος Γ., τον οποίο και ευχαριστούμε θερμά!

Κοινοποίησε τη σελίδα: